EHS

Auliikmed

Proua Linda Leemets

Maamessil Linda Leemets ja eesti raskeveo tõugu mära Vanella

Proua Milvi Kapstas

Milvi Kapstas  xx eesti raskeveohobuste päeval

Härra Andres Supp

Andres Supp xx eesti raskeveohobuste päeval

Proua Silvi Keskküla

Silvi-Keskküla